Ostatnie wieści

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 21 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Filipa Porzucka
na temat:
"Izolacja, oczyszczanie oraz charakterystyka terapeutycznego peptydu-lunazyny"

Prof. dr hab. Zenon Schneider

Polski

 

zenon_schneider.jpg

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 listopada 2018 r. zmarł

Prof. dr hab. Zenon Schneider

emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie 10:30 w sali A-100 w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Jakuba Otrząska
na temat:
"Identyfikacja zachowań i stanu fizjologicznego zwierząt bazująca na hurtowniach danych"

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

Polski

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

NA STANOWISKO ADIUNKTA

W INSTYTUCIE INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 16 października 2018 roku o godzinie 11:00 w sali seminaryjnej 3.18 w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Tomasza Łukasza Cłapy
na temat:
"Analiza zespołów mikrobiologicznych tworzących biofilmy w strefach hipergenicznych wybranych złóż kruszców w Sudetach"

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

Polski

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

NA STANOWISKO ADIUNKTA

W INSTYTUCIE INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 19 września 2018 roku o godzinie 11:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Andrzeja Karola Osucha
na temat:
"System wspomagania decyzji inwestycyjnych w zakresie parku maszynowego w rolnictwie"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 24 września 2018 roku o godzinie 9:30 w sali A-100 w Instytucie Inzynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Karoliny Górnej 
na temat:
"Neuronowa analiza obrazu w procesie identyfikacji wybranych tworów funkcjonalnych jajników krów mlecznych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 24 września 2018 roku o godzinie 11:00 w sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Natalii Katarzyny Tatuśko 
na temat:
"Zmiany rozpuszczalności mikroskładników niezbędnych dla roślin w glebie historycznie zanieczyszczonej metalami ciężkimi jako efekt nawożenia kompostem i popiołem lotnym z węgla brunatnego"

Strony