Ostatnie wieści

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Tomasza Waldemara Wróbla
na temat:
"Opracowanie techniki mikropropagacji konopii włóknistych Cannabis sativa L celem pozyskania roślin do izolacji kannabinoidów o potencjale farmaceutycznym"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 12:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Pawła Śledzińskiego
na temat:
"Zmiany molekularne i cytofizjologiczne zachodzące w komórkach nowotworowych wybranych linii pod wpływem ekstraktów z Cannabis sativa"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 9:00 w Katedrze Agronomiii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11, sala 3.45) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Roberta Chrzanowskiego
na temat:
"Wpływ deszczowania, sposobu ochrony i nawożenia azotem na wybrane cechy przenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.)"

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

Polski

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY

NA STANOWISKO ADIUNKTA

W INSTYTUCIE INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

Polski

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS ZAMKNIĘTY

NA STANOWISKO ADIUNKTA

W INSTYTUCIE INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 18 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Angeliki Kiel
na temat:
"Identyfikacja markerów molekularnych funkcjonalnych do genów odporności na choroby grzybowe pszenicy (Triticum aestivum L.) przydatnych do selekcji linii podwojonych haploidów otrzymanych na drodze androgenezy"

Przyroda od A do Z

Polski

Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii UPP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w okresie 01.09.2018r.–31.08.2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników”. Na projekt przyznano środki w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 17 maja 2019 roku o godzinie 11:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Przemysława Sztukowskiego
na temat:
"Wpływ sposobu uprawy roli na zagęszczenie gleby i system korzeniowy buraka cukrowego"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

PolskiW dniu 20 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11, sala 3.45) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Joanny Iwony Poniatowskiej
na temat:
"Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plon oraz zawartośc CBD i Δ9-THC w konopiach włóknistych (Cannabis sativa L.)"

Strony