Ostatnie wieści

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 12:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Pawła Śledzińskiego
na temat:
"Zmiany molekularne i cytofizjologiczne zachodzące w komórkach nowotworowych wybranych linii pod wpływem ekstraktów z Cannabis sativa"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Tomasza Waldemara Wróbla
na temat:
"Opracowanie techniki mikropropagacji konopii włóknistych Cannabis sativa L celem pozyskania roślin do izolacji kannabinoidów o potencjale farmaceutycznym"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 14 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Małgorzaty Marii Jagły
na temat:
"Reakcja odmian dwóch typów kukurydzy na wybrane czynniki agrotechniczne"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 12 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Donaty Kosickiej-Dziechciarek
na temat:
"Ocena fitosanitarnego działania szczepów Trichoderma sp. po zastosowaniu gnojowlcy w uprawie wybranych roślin warzywnych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 20 lutego 2019 roku o godzinie 09:00 w sali 345 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Mariusza Tomasza Kowalskiego
na temat:
"Wpływ pasowej uprawy roli oraz obsady roślin na wzrost i plonowanie wybranych roślin strączkowych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 15 lutego 2019 roku o godzinie 09:00 w sali seminaryjnej 116 Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 71F) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Agnieszki Joanny Andrzejewskiej
na temat:
"Ocena efektywności remediacyjnej mieszanin zeolitu i bentonitu na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi"

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

Polski

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W KATEDRZE BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 21 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Filipa Porzucka
na temat:
"Izolacja, oczyszczanie oraz charakterystyka terapeutycznego peptydu-lunazyny"

Prof. dr hab. Zenon Schneider

Polski

 

zenon_schneider.jpg

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 listopada 2018 r. zmarł

Prof. dr hab. Zenon Schneider

emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Strony