Ostatnie wieści

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

Polski

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W KATEDRZE METOD MATEMATYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski
W dniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w sali B w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Marii Jarzyniak

na temat:

"Analiza funkcjonalna wybranych transporterów ABCG Medicago truncatula, zaangażowanych w modulację oddziaływań symbiotycznych"
 

KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA

Polski
DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
OGŁASZA KONKURS OTWARTY
NA STANOWISKO ADIUNKTA
W KATEDRZE ŁĄKARSTWA I KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO

śp. Barbara Tybiszewska (1951-2018)

śp. Barbara Tybiszewska (1951-2018)

-pracownik Wydziału Rolniczego w latach 1979 - 2007

- pełniąca obowiązki kierownika Wydziału Ekonomiczno – Społecznego (05.2007-09.2007)

-pracownik Archiwum Uczelnianego od 10.2007 do 06.2018

-członek Senatu Uczelni w latach 2005-2012

Rodzinie i Bliskim Zmarłej

wyrazy głębokiego współczucia

składa 

Dziekan,

Polski

Dr inż. Józef Pernak

Polski

Z żalem zawiadamiamy, iż 1.06.2018 zmarł nasz wieloletni, ceniony pracownik Pan dr inż. Józef Pernak. Pogrzeb odbędzie się 12.06.2018 o godzinie 11:00 na cmentarzu Górczyńskim. Wcześniej o 9:45 będzie miała miejsce msza za zmarłego w kościele Św. Rodziny na os. Kopernika w Poznaniu.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan i Rada Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii,

pracownicy i studenci

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski
W dniu 7 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anna Magdaleny Smurzyńskiej

na temat:

"Wpływ wybranych technologii na emisje gazowe z przechowywanej gnojowicy"
 

Strony