Ostatnie wieści

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 10:00 w sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Rafała Piotra Sobieszczańskiego
na temat:
"Wartość siewna i plonowanie wybranych odmian kukurydzy w zależności od frakcji materiału siewnego"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 sali seminaryjnej w Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71 F odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Radosława Stanisława Pogłodzińskiego
na temat:
"Ocena metod stosowania magnezu w uprawie buraka cukrowego na tle wzrastających poziomów nawożenia azotem"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 09:30 sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Artura Marka Głowackiego
na temat:
"Formy fosforu oraz właściwości mikrobiologiczne gleb tworzących się z gruntów pogórniczych"

PROJEKT SYStem (Share Your Soils) - RUSZA REKRUTACJA

Polski

Ogłaszamy otwarcie rekrutacji na warsztaty organizowane w ramach projektu SYStem (Project No 2019-1-PL01-KA203-065101 Strategic Partnerships for higher education (KA203) of Erasmus+ programme of the European Union). Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej projketu: shareyoursoils. Warsztaty odbędą się w dniach 5-10 lipca 2020 w Lubljanie (Słowenia). Koszty uczestnictwa (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie) w całości pokryte zostaną ze środków projektu.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 9:00 sali seminaryjnej Katedry Agronomii (sala 3.45) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Stanisława Ryszarda Świtka
na temat:
"Ocena działań mających na celu zwiększenie bioróżnorodności i poziomu usług ekosystemowych w polskim rolnictwie"

Komunikat w sprawie obsługi w dziekanacie!

Polski

W związku z Komunikatem nr 4 Rektora z dnia II marca 2020 roku w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się ograniczenia w obsłudze studentów przez dziekanat w dniach od 12 do 26 marca 2020 roku. Sprawy studenckie zalatwiane będą telefonicznie lub drogą mailową.

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Polski

Szanowni Państwo – Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii,

W związku z Zarządzeniem nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Pani Dziekan prof. dr hab. Anna Kryszak uprzejmie informuje, że sprawy wymagające kontaktu z pracownikami Dziekanatu do dnia 25 marca br. będą załatwiane wyłącznie drogą elektroniczną:

Strony