Ostatnie wieści

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 50 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Marcina Piotra Herkowiaka
na temat:
"Badania i modelowanie ciepła spalania biopaliw stałych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godzinie 9:00 w BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 (sala A) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Dominiki Anny Radzikowskiej
na temat:
"Ocena wartości biologicznej i rolniczej oraz odporności na stresy abiotyczny i biotyczny wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz"

OGŁOSZENIE

Polski

W związku z pandemią Covid 19, w przypadku planowanej wizyty w dziekanacie, uprzejmie prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną lub mailową, dotyczącą celu tej wizyty.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 (sala A+B) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Natalii Ryczek
na temat:
"Modyfikacje genomu świni na potrzeby ksenotransplantacji z zastosowaniem konstrukcji genetycznych przygotowanych w technologii CRISPR/Cas9"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 29 września 2020 roku o godzinie 10:00 w sali A-100 Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 50 dbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Jakuba Frankowskiego
na temat:
"Potencjał energetyczny konopi siewnych (Cannabis sativa L.)odmiany Henola"
Recenzje i streszczenie

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 21 lipca 2020 roku o godzinie 10:30 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52 dbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Agnieszki Malinowskiej
na temat:
"Ocena wpływu dolistnego traktowania wybranymi preparatami i nawozami na wzrost i zawartość makro- i mikroskładników w lisciach podkładki M.9 oraz okulantów jabłoni w szkółce"

Strony