śp. Barbara Tybiszewska (1951-2018)

śp. Barbara Tybiszewska (1951-2018)

-pracownik Wydziału Rolniczego w latach 1979 - 2007

- pełniąca obowiązki kierownika Wydziału Ekonomiczno – Społecznego (05.2007-09.2007)

-pracownik Archiwum Uczelnianego od 10.2007 do 06.2018

-członek Senatu Uczelni w latach 2005-2012

Rodzinie i Bliskim Zmarłej

wyrazy głębokiego współczucia

składa 

Dziekan,

Pracownicy i Studenci Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

oraz

Społeczność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Msza św. w intencji śp. Barbary Tybiszewskiej odprawiona zostanie w piątek, 
15 czerwca o godz. 11. 45 w kościele pw. św. Jerzego –przy ul. Swoboda w Poznaniu;

pogrzeb o godz. 13:00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu.