AgroBioTop

Szanowni Państwo!

W imieniu Kapituły Nagrody AgroBioTop chcielibyśmy zaprosić do zgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia. W roku bieżącym odbywa się trzecia edycja programu. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać od 22 maja do 10 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi 12 grudnia br. podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Pełne informacje o konkursie znajdują się w załączonym Regulaminie, dołączono również Formularz zgłoszeniowy.

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego.
Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 22 854 16 21.