POZYSKIWANIE Z ROŚLIN BIOPREPARATÓW DO PRODUKCJI FARMACEUTYKÓW

Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości thc jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych

NCBR Projekt INNOMED/I/11/NCBR/2014

Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych. Akronim ONKOKAN. Projekt realizowany w ramach Programu INNOMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2014-2018). Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ryszard Słomski.

Projekt z zakresu biotechnologii medycznej obejmuje opracowanie ekstraktu kannabinoidowego o zmniejszonej ilości składnika psychoaktywnego (THC), który ze względu na wysoką zawartość kannabidiolu (CBD) zapewni właściwości przeciwbólowe, a jednocześnie obniży ryzyko związane z uzależnieniem i przedawkowaniem. Dostępne na rynku preparaty cechują się wysoką zawartością THC, ponieważ skierowane są na inne dolegliwości niż ból neuropatyczny. Efektem nowatorskiego podejścia ma być wytworzenie preparatu kannabinoidowego o niskiej zawartości THC do leczenia bólu u pacjentów onkologicznych. Etapy projektu obejmują: pozyskanie wyselekcjonowanego i standaryzowanego surowca roślinnego do wytworzenia ekstraktu zgodnie z procedurami farmaceutycznymi; ocenę skuteczności i mechanizmów działania wyciągów na modelu zwierzęcym i komórkowym; ocenę polimorfizmu i ekspresji genów człowieka uczestniczących w metabolizmie kannabinoidów; opracowanie formulacji preparatu mukoadhezyjnego.