Prof. UPP dr hab. Ryszard Walkowiak [aktualizacja]

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że nasz Kolega i Przyjaciel

Prof. UPP dr hab. Ryszard Walkowiak

zmarł nagle 29 czerwca 2020 roku.

 

Ryszard Walkowiak był wieloletnim pracownikiem Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych, cenionym naukowcem, zasłużonym nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń studentów,
aktywnym członkiem struktur naukowych i organizacyjnych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Ryszard Walkowiak, absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, pracował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w latach 1976-2019.

Zainteresowania badawcze Profesora koncentrowały się na statystyce matematycznej, geostatystyce oraz na ich zastosowaniach w naukach rolniczych i leśnych. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Modele matematyczne zależności gęstości objętościowej od wilgotności zagęszczania, nacisku i jednostkowej energii zagęszczania dla gleb o różnym rozkładzie granulometrycznym” w 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Profesor wypromował dwóch doktorów, opublikował ponad sto oryginalnych prac naukowych, popularno-naukowych i doniesień naukowych.

Podczas pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przewodniczył lub był członkiem Uczelnianych bądź Wydziałowych Komisji , ponadto członkiem Uczelnianego Kolegium Elektorów. Jego osiągnięcia naukowe i organizacyjne wyróżniane były wielokrotnie nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego.

Ś. P. Ryszard Walkowiak pozostanie na zawsze w naszej serdecznej pamięci.

 

Informujemy, że w piątek 3 lipca br. o godzinie 10:30 odbędzie się msza św. w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie natomiast o 12.30 pogrzeb Ś.P. Rysia Walkowiaka na Cmentarzu Górczyńskim przy ul. Ściegiennego 35 w Poznaniu.