Rada Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Biuro obsługi administracyjnej RNDRiO:

mgr Monika Cichocka-Kryg 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Naukowej
dyscypliny: Rolnictwo i Ogrodnictwo

pokój 111; tel. 061-848-7525

monika.cichocka-kryg@up.poznan.pl

Terminy i treść obrad:


10.09.2020

Procedowane sprawy: 

1. Przeprowadzenie przez Panią Dziekan prof. dr hab. Annę Kryszak sondażu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

2. Przeprowadzenie przez Panią Dziekan prof. dr hab. Annę Kryszak sondażu w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo


25.09.2020

Procedowane sprawy: 

I. Przewody doktorskie:

  1. Zmiana w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu z w zakresie dyscypliny podstawowej - agronomia w przewodzie doktorskim mgr inż. Romana Błaszyka. 

  2. Powołanie nowego recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Przybylskiej-Balcerek.

II. Postępowania  habilitacyjne:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr. inż. Michałowi Krzyżaniakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

  2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Łukaszowi Sobiechowi.

III . Opinia w sprawie powołania Kierownika Katedry Gleboznawstwa (§ 16 ust 4 Statutu UPP).


22-23.10.2020

Procedowane sprawy: 

1. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr Danucie Kurasiak-Popowskiej .

2. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Tomkowiak.


28.10.2020

Procedowane sprawy: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Szymona Cieślińskiego w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Roberta Wieczorka w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Wenping Liu w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora, wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.


06.11.2020

Procedowane sprawy: 

1. Powołanie kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.

2. Wskazanie 8 osób do pracy w Komisji Dyscypliny Szkoły Doktorskiej.


16-17.11.2020

1.  Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr. Łukaszowi Sobiechowi.

2.  Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia trzech członków oraz powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Sobiechowi.

3. Powołanie prof. UPP dr hab. Jarosława Potarzyckiego na przewodniczącego komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartłomieja Nowickiego.
 


11.12.2020

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Weigt w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

2. Powołanie prof. UPP dr hab. Witolda Szczepaniaka na członka komisji w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Bińka.


15.12.2020

1. Powołanie stałych Komisji Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo: Komisji ds. Nauki, Komisji ds. Kadr oraz Komisji ds. Strategii i Rozwoju (zgodnie z §4 regulaminu RND RiO).

Członkowie:

Prof. dr hab. Bandurska Hanna

Prof. dr hab. Blecharczyk Andrzej

Prof. dr hab. Diatta Jean

Prof. dr hab. Goliński Piotr

Prof. dr hab. Szpakowska Barbara

Prof. UPP dr hab. Antkowiak Wojciech

Prof. UPP dr hab. Barłóg Przemysław

Prof. UPP dr hab. Bocianowski Jan

Prof. UPP dr hab. Bosiacki Maciej

Prof. UPP dr hab. Łysiak Grzegorz

Prof. UPP dr hab. Kaczmarek Zbigniew

Prof. UPP dr hab. Kleiber Tomasz

Prof. UPP dr hab. Krzesiński Włodzimierz

Prof. UPP dr hab. Kwiatek Michał

Prof. UPP dr hab. Niemann Janetta

Prof. UPP dr hab. Niewiadomska Alicja

Prof. UPP dr hab. Nuc Katarzyna

Prof. UPP dr hab. Panasiewicz Katarzyna

Prof. UPP dr hab. Rybacki Piotr

Prof. UPP dr hab. Selwet Marek

Prof. UPP dr hab. Zeyland Joanna

Dr hab. Ratajkiewicz Henryk

Dr hab. Sienkiewicz Paweł

Dr inż. Klarzyńska Agnieszka

Dr inż. Krzyżaniak Michał

Dr Łacka Agnieszka

Dr Mendyk Łukasz

Mgr inż. Grzanka Monika

Mgr inż. Olejnik Przemysław

Mgr inż. Smorawski Mateusz

Zapraszani:

Prof. dr hab. Anna Kryszak – Dziekan WRB
Prof. UPP dr hab. Piotr Urbański
Prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski

Informacje:

Regulamin Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo,
Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
uchwały senatu 365/2019 i 366/2019