Rada Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Terminy obrad:

Członkowie:

Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk - Przewodniczący

Prof. dr hab. Janusz Nowacki – Z-ca Przewodniczącego

Prof. dr hab. Hanna Bandurska

Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta

Prof. dr hab. Piotr Goliński

Prof. dr hab. Witold Grzebisz

Prof. dr hab. Daniel Lipiński

Prof. dr hab. Idzi Siatkowski

Prof. dr hab. Marek Siwulski

Prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski

Prof. dr hab. Hanna Sulewska

Prof. dr hab. Barbara Szpakowska

Prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz

Prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki

Prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski

Prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński

prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek

prof. UPP dr hab. Jerzy Nawracała

prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz

Prof. UPP dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka

Prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki

Prof. UPP dr hab. Marek Selwet – przedst. ZNP

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka

Prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland

Dr hab. Łukasz Wolko

Dr hab. Bogna Zawieja

Dr Bartłomiej Glina

Dr Grażyna Szymańska

Mgr inż. Mateusz Smorawski - doktorant

Mgr inż. Agnieszka Zawieja - doktorantka

Zapraszani:

Prof. dr hab. Anna Kryszak – Dziekan WRB

Prof. dr hab. Wojciech Owczarzak – Prodziekan ds. Nauki WRB

Prof. UPP dr hab. Piotr Urbański