TWORZENIE ZWIERZĄT TRANSGENICZNYCH DO CELÓW KSENOTERANSPLANTACJI

Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych

NCBR Projekt INNOMED/I/17/NCBR/2014

Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych. Akronim MEDPIG Projekt realizowany w ramach Programu INNOMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2014-2018). Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ryszard Słomski.

Celem projektu jest opracowanie technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń w biomedycynie, działania alternatywnego do komórek macierzystych i sztucznych narządów. W projekcie zaplanowano: 1) Opracowanie systemu hodowli oraz pozyskiwania tkanek transgenicznych świń; 2) Rozwój biotechnologii rozrodu świń politransgenicznych; 3) Opracowanie i charakterystykę nowych konstrukcji genowych do transgenezy; 4) Wieloparametryczną charakterystykę transgenicznych zwierząt; 5) Opracowanie możliwości leczenia chorób naczyń człowieka; 6) Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych bioprotez zastawek serca; 7) Przygotowanie opatrunku biologicznego do leczenia ran oparzeniowych i przewlekłych; 8) Kontrolę spójności jakościowej realizowanych zadań i stabilności transgenezy. Tkanki transgenicznych zwierząt – skóra, zastawki, naczynia mogą być stosowane do leczenia pacjentów onkologicznych.

Literatura uzupełniająca:

Hryhorowicz M, Zeyland J, Słomski R, Lipiński D, 2017,Genetically Modified Pigs as Organ Donors for Xenotransplantation, Mol Biotechnol, 59, 435-444.

Zeyland J, Lipiński D, Słomski R, 2015, The current state of xenotransplantation, J Appl Genet, 56, 211-218.