KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

Dziekan

prof. dr hab. Anna Kryszak

poniedziałek 9:00-11:00
 

Prodziekani

prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk  

Rolnictwo 

poniedziałek 13:00-14:00 i środa  13:00-14:00

prof. dr hab. Wojciech Owczarzak  

Ochrona Środowiska 

poniedziałek 11:00-12:00 i środa  09:00-10:00

dr hab. Daniel Lipiński, prof. nadzw. 

Biotechnologia 

wtorek 8:30-9:30 i czwartek 8:30-9:30

dr hab. Piotr Rybacki 

Technika Rolnicza i Leśna 
Informatyka i Agroinżynieria
Ekoenergetyka
Inżynieria Rolnicza

wtorek 10:00-11:00 i środa 13:00-14:00