PRACE DYPLOMOWE

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2019/2020 III rok studiów, stopień 1

dla wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2018/2019, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 
1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 listopada 2018
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 31 stycznia 2019
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 22 lutego 2019
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 15 marca 2019
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 20 grudnia 2019
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 2 lutego do 15 lutego 2020
 

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2019/2020  roku studiów, stopień 2

dla wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2018/2019, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 14 czerwca 2019

2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 28 czerwca 2019

3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 5 lipca 2019

4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 30 czerwca 2020 *

5. Planowane terminy egzaminów dyplomowychod od 1 czerwca do 30 września 2020

* termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2020/2021

dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2019/2020, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 29 listopada 2019
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 31 stycznia 2020
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 21 lutego 2020
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana  do 13 marca 2020
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 18 grudnia 2020
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 1 lutego do 12 lutego 2021
 

Procedura złożenia pracy inżynierskiej i dopuszczenia do Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego

Złożenie pracy magisterskiej