PRACE DYPLOMOWE

Terminarz dyplomowania1 w roku akademickim 2021/2022 kierunków biotechnologia

Działanie

Termin do:

  1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych.

27 listopada 2020

  1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie.

29 stycznia 2021

  1. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS.

19 lutego 2021

  1. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów.

12 marca 2021

  1. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

Przed złożeniem pracy w dziekanacie

  1. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA.

17 grudnia 2021

  1. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie.

2 stycznia 2022

  1. Planowane terminy egzaminów dyplomowych.

31 stycznia-11 lutego 2022

1 Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.

 

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2020/2021 stopień 2

w roku akademickim 2019/2020 kierunków: Biotechnologia, Rolnictwo, Ochrona środowiska
 

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 kwietnia 2020
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 12 czerwca 2020
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPBT do 26 czerwca 2020
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów do 3 lipca 2020
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). (Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie)
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA do 30 czerwca 2021
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie (Przed planowanym terminem pracy dyplomowej)
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych: 1 czerwca – 30 września 2021

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2020/2021 stopień 2

w roku akademickim 2020/2021 kierunków: Informatyka stosowana, Inżynieria rolnicza, Ekoenergetyka
 

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 13 marca 2020
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 8 kwietnia 2020
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS do 30 kwietnia 2020
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów do 22 maja 2020
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). do 30 czerwca 2021
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA do 30 czerwca 2021
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie do 30 czerwca 2021
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych: 30 lipaca 2021

 

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2019/2020  roku studiów, stopień 2

dla wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2018/2019, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 14 czerwca 2019
2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 28 czerwca 2019
3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 5 lipca 2019
4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 30 czerwca 2020 *
5. Planowane terminy egzaminów dyplomowychod od 1 czerwca do 30 września 2020

* termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2020/2021

dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2019/2020, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 29 listopada 2019
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 31 stycznia 2020
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 21 lutego 2020
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana  do 13 marca 2020
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 18 grudnia 2020
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 1 lutego do 12 lutego 2021
 

Procedura złożenia pracy inżynierskiej i dopuszczenia do Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego

Złożenie pracy magisterskiej