PRACE DYPLOMOWE

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2019/2020 III rok studiów, stopień 1

dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2018/2019, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 
1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 listopada 2018
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 31 stycznia 2019
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 22 lutego 2019
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 15 marca 2019
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 20 grudnia 2019
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 2 lutego do 15 lutego 2020
 

Procedura złożenia pracy inżynierskiej i dopuszczenia do Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego

Złożenie pracy magisterskiej