obrona

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 21 lipca 2020 roku o godzinie 10:30 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52 dbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Agnieszki Malinowskiej
na temat:
"Ocena wpływu dolistnego traktowania wybranymi preparatami i nawozami na wzrost i zawartość makro- i mikroskładników w lisciach podkładki M.9 oraz okulantów jabłoni w szkółce"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 (sala A+B) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Natalii Ryczek
na temat:
"Modyfikacje genomu świni na potrzeby ksenotransplantacji z zastosowaniem konstrukcji genetycznych przygotowanych w technologii CRISPR/Cas9"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godzinie 9:00 w BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 (sala A) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Dominiki Anny Radzikowskiej
na temat:
"Ocena wartości biologicznej i rolniczej oraz odporności na stresy abiotyczny i biotyczny wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 50 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Marcina Piotra Herkowiaka
na temat:
"Badania i modelowanie ciepła spalania biopaliw stałych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 9:00 sali seminaryjnej Katedry Agronomii (sala 3.45) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Stanisława Ryszarda Świtka
na temat:
"Ocena działań mających na celu zwiększenie bioróżnorodności i poziomu usług ekosystemowych w polskim rolnictwie"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 09:30 sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Artura Marka Głowackiego
na temat:
"Formy fosforu oraz właściwości mikrobiologiczne gleb tworzących się z gruntów pogórniczych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 sali seminaryjnej w Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71 F odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Radosława Stanisława Pogłodzińskiego
na temat:
"Ocena metod stosowania magnezu w uprawie buraka cukrowego na tle wzrastających poziomów nawożenia azotem"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 10:00 w sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Rafała Piotra Sobieszczańskiego
na temat:
"Wartość siewna i plonowanie wybranych odmian kukurydzy w zależności od frakcji materiału siewnego"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 10 października 2019 roku o godzinie 10:00 w sali seminaryjnej Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 71F) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Jakuba Wendla
na temat:
"Ocena reakcji plonotwórczej i stanu odżywienia ziemniaków nawożonych różnymi formami siarki, na tle wzrastających dawek azotu"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 20 września 2019 roku o godzinie 12:00 w sali 3.35 Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Mateusza Pluty
na temat:
"Analiza dziedziczenia cechy wypełnienia źdźbła pszenicy jarej (Triticum aestivum L.)"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 20 września 2019 roku o godzinie 10:00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Julii Emilii Bazylewskiej-Łowickiej
na temat:
"Indukcja haploidów w gatunkach z rodzaju Secale sp."

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 17 września 2019 roku o godzinie 10:00 w sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Piotra Jurka
na temat:
"System kwantyfikowania niezawodności maszyn i pojazdów rolniczych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 18 września 2019 roku o godzinie 09:00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Wioletty Anna Wilczewskiej
na temat:
"Wpływ głębokości umieszczenia nawozu aztowo-fosforowego na stan odżywienia roślin oraz plonowanie kukurydzy"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 10 września 2019 roku o godzinie 09:00 w sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Przemysława Idziaszka
na temat:
"Komputerowe wspomaganie analizy i procesu decyzyjnego w hodowli zarodowej drobiu wykorzystujące technologie relacyjne i grafowe"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 9 września 2019 roku o godzinie 10:00 w sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Przemysława Przygodzińskiego
na temat:
"Technologia precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin w uprawach polowych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Tomasza Freiske
na temat:
"Wpływ stosowania użyźniacza glebowego na plonowanie i cechy jakościowe ziemniaków, pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz na wybrane właściwości gleby"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

PolskiW dniu 3 lipca 2019 roku o godzinie 11:00 w sali seminaryjnej Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojksa Polskiego 71f) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Szymona Piotra Łącznego
na temat:
"Wplyw dolistnie stosowanych fosfironów na tle progresywnie redukowanych poziomów ochrony fungicydowej na stan odżywienia i plonowanie pszenicy ozimej "

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

PolskiW dniu 20 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11, sala 3.45) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Joanny Iwony Poniatowskiej
na temat:
"Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plon oraz zawartośc CBD i Δ9-THC w konopiach włóknistych (Cannabis sativa L.)"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 17 maja 2019 roku o godzinie 11:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Przemysława Sztukowskiego
na temat:
"Wpływ sposobu uprawy roli na zagęszczenie gleby i system korzeniowy buraka cukrowego"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 18 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Angeliki Kiel
na temat:
"Identyfikacja markerów molekularnych funkcjonalnych do genów odporności na choroby grzybowe pszenicy (Triticum aestivum L.) przydatnych do selekcji linii podwojonych haploidów otrzymanych na drodze androgenezy"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 9:00 w Katedrze Agronomiii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11, sala 3.45) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Roberta Chrzanowskiego
na temat:
"Wpływ deszczowania, sposobu ochrony i nawożenia azotem na wybrane cechy przenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.)"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 12:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Pawła Śledzińskiego
na temat:
"Zmiany molekularne i cytofizjologiczne zachodzące w komórkach nowotworowych wybranych linii pod wpływem ekstraktów z Cannabis sativa"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 19 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Tomasza Waldemara Wróbla
na temat:
"Opracowanie techniki mikropropagacji konopii włóknistych Cannabis sativa L celem pozyskania roślin do izolacji kannabinoidów o potencjale farmaceutycznym"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 14 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Małgorzaty Marii Jagły
na temat:
"Reakcja odmian dwóch typów kukurydzy na wybrane czynniki agrotechniczne"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 12 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Donaty Kosickiej-Dziechciarek
na temat:
"Ocena fitosanitarnego działania szczepów Trichoderma sp. po zastosowaniu gnojowlcy w uprawie wybranych roślin warzywnych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 20 lutego 2019 roku o godzinie 09:00 w sali 345 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Mariusza Tomasza Kowalskiego
na temat:
"Wpływ pasowej uprawy roli oraz obsady roślin na wzrost i plonowanie wybranych roślin strączkowych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 15 lutego 2019 roku o godzinie 09:00 w sali seminaryjnej 116 Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 71F) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Agnieszki Joanny Andrzejewskiej
na temat:
"Ocena efektywności remediacyjnej mieszanin zeolitu i bentonitu na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 21 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Filipa Porzucka
na temat:
"Izolacja, oczyszczanie oraz charakterystyka terapeutycznego peptydu-lunazyny"

Strony

Subskrybuj RSS - obrona