RADA WYDZIAŁU

TERMINY POSIEDZEŃ:

2019:

  • 11 stycznia
  • 8  lutego
  • 22 marca
  • 26 kwietnia
  • 24 maja 7 czerwca
  • 21 czerwca 28 czerwca
  • 5 lipca
  • 20 lub 27 24 września

LISTA Członków Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

Dziekan

Prof. dr hab. Anna Kryszak

Pracownicy samodzielni

Prof. dr hab. Andrzej  Blecharczyk
Prof. dr hab. Zbigniew Błaszkiewicz
Prof. dr hab. Piotr Boniecki
Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta
Prof. dr hab. Anita Dobek
Prof. dr hab. Piotr Goliński
Prof. dr hab. Witold Grzebisz
Prof. dr hab. Maria Kozłowska
Prof. dr hab. Anna Kryszak
Prof. dr hab. Jan Kryszak
Prof. dr hab. Irena Małecka-Jankowiak
Prof. dr hab. Augustyn Markiewicz
Prof. dr hab. Cezary Mądrzak
Prof. dr hab.  Iwona Mejza
Prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Prof. dr hab. Krzysztof  Moliński
Prof. dr hab. Wojciech Mueller
Prof. dr hab. Wojciech Owczarzak
Prof. dr hab. Leszek Piechnik
Prof. dr hab. Stanisław Podsiadłowski
Prof. dr hab. Jacek Przybył
Prof. dr  hab. Idzi Siatkowski
Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Prof. dr hab. Hanna Sulewska
Prof. dr hab. Jerzy Szukała
Prof. dr hab. Hubert Waligóra
Prof. dr hab. Jacek Dach.
Dr hab. Zbigniew Dworecki, prof. nadzw.
Dr hab. Mieczysław Grzelak, prof. nadzw.
Dr hab. Daniel Lipiński, prof. nadzw.
Dr hab. Jerzy Nawracała, prof. nadzw.
Dr hab. Piotr Szulc, prof. nadzw.
Dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. nadzw.
Dr hab. Przemysław Barłóg
Dr hab. Jan Bocianowski
Dr hab. Karol Durczak
Dr hab. Renata Gaj
Dr hab. Piotr Gajewski
Dr hab.  Barbara Golińska
Dr hab. Małgorzata Graczyk
Dr hab. Stanisław Grześ
Dr hab. Robert Idziak
Dr hab. Monika Jakubus
Dr hab. Zbigniew Kaczmarek
Dr hab. Krzysztof Koszela
Dr hab. Ireneusz Kowalik
Dr hab. Michał Kwiatek
Dr hab. Leszek Majchrzak
Dr hab. Agnieszka Mocek-Płóciniak
Dr hab.  Dorota Narożna
Dr hab.  Alicja Niewiadomska
Dr hab. Katarzyna Nuc
Dr hab. Katarzyna Panasiewicz
Dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek
Dr hab. Jarosław Potarzycki
Dr hab. Katarzyna Przygocka-Cyna
Dr hab. Krzysztof Pudełko
Dr hab. Piotr Rybacki
Dr hab. Marek Selwet
Dr hab. Waldemar Spychalski
Dr hab. Justyna Starzyk
Dr hab. Dorota Swędrzyńska
Dr hab. Witold Szczepaniak
Dr hab. Łukasz Wolko
Dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka
Dr hab. Maciej Zaborowicz                                 
Dr hab. Bogna Zawieja
Dr hab. Joanna Zeyland

Przedstawiciele adiunktów i asystentów

Dr Mariusz Adamski
Dr Wojciech Czekała
Dr Mirosław Czechlowski
Dr Agnieszka Faligowska
Dr Andrzej Fiszer
Dr Bartłomiej Glina
Dr Damian Janczak
Dr Aleksander Jędruś
Dr Agnieszka Klarzyńska
Dr Danuta Kurasiak-Popowska
Dr Sylwia Mikołajczyk
Dr Natalia Mioduszewska
Dr Janetta Niemann
Dr Agnieszka Nowak-Terpiłowska
Dr Ewa Osuch
Dr Karolina Ratajczak
Dr Ewa Skotarczak
Dr Alicja Szabelska
Dr Agnieszka Tomkowiak przedst. ZNP
Dr Dorota Weigt
Dr Dawid Wojcieszak
Dr Waldemar Zielewicz

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Dr Katarzyna Głuchowska przedst. NSZZ „Solidarność”
Mgr Helena Jankowska
Mgr inż. Elżbieta Piechnik
Dr inż. Andrzej Przybylak
Mgr inż. Paweł Rybczyński
Mgr inż. Jagoda Strzelińska
Mgr Maria  Turska

Przedstawiciel Studium Doktoranckiego

Mgr inż. Artur Paszkowski

Przedstawiciele studentów

Jagoda Kostyk Biotechnologia I stopnia III rok
Krzysztof Szubiczuk Biotechnologia I stopnia III rok
Marta Dyzert Biotechnologia I stopnia III rok
Leszek Stajkowski Inżynieria Rolnicza I stopnia III rok
Aleksandra Grzanka Biotechnologia I stopnia III rok
Piotr Jarzembowski Biotechnologia I stopnia III rok
Dorota Kula Ekoenergetyka I stopnia I rok
Maria Gorczyca Biotechnologia I stopnia III rok
Arkadiusz Zwierzchowski Inżynieria Rolnicza I stopnia III rok
Klaudia Ogłoszka Biotechnologia I stopnia III rok
Kacper Cyrulik Rolnictwo I stopnia II rok
Dania Nowak Biotechnologia I stopnia III rok
Patryk Antosik Ekoenergetyka II rok I stopień
Patrycja Sławinowska Ekoenergetyka II rok I stopień
Julia Lange Ekoenergetyka II rok I stopień
Michał Kowalewski IV rok I stopień
Katarzyna Wojtyniak, Biotechnologia I rok I stopień
Arkadiusz Chęciński, Rolnictwo IV rok I stopień
Dawid Zborowski, Rolnictwo IV rok I stopień
Tomasz Janiak, Rolnictwo IV rok I stopień
Hubert Kowalewski, Rolnictwo II rok II stopień
Karol Jóźwiak, Rolnictwo IV rok I stopień
Tomasz Ciszek, Rolnictwo IV rok I stopień
Paweł Robak; Rolnictwo IV rok I stopień
Karolina Buszka; Biotechnologia III rok I stopień
Damian Komorowski; Rolnictwo II rok II stopień

Seniorzy

Prof. dr hab. Franciszek Borówczak
Prof. dr hab. Zbigniew Broda
Prof. dr hab. Tadeusz Caliński
Prof. dr hab. Bronisław Ceranka
Prof. dr hab. Jecek Czekała
Prof. dr hab. Stanisław Drzymała
Prof. dr hab. Andrzej Dubas
Prof. dr hab. Andrzej Gajtkowski
Prof. dr hab. Andrzej Guranowski
Prof. dr hab. Radosław Kala
Prof. dr hab. Henryk Kaszubiak
Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski
Prof. dr hab. Andrzej Kruczek
Prof. dr hab. Adam Krysztofiak
Prof. dr hab. Marian Lipiński
Prof. dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz
Prof. dr hab. Stanisław Mejza
Prof. dr hab. Andrzej Mocek
Prof. dr hab. Czesław Muśnicki
Prof. dr hab. Wiesław Pilarczyk
Prof. dr hab. Jerzy Pudełko
Prof. dr hab. Stanisław Rząsa
Prof. dr hab. Stanisław Rzeźnik
Prof. dr hab. Aleksandra Sawicka
Prof. dr hab. Tadeusz Sęk
Prof. dr hab. Jerzy Weres
Prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski
Prof. dr hab. Zenon Woźnica
Dr hab. Alina Bartoszewicz prof. nadzw.
Dr hab. Tomasz Maciejewski, prof. nadzw.
Dr hab. Teresa Mackiewicz prof. nadzw.
Dr hab. Zofia Pędziwilk prof. nadaw.

Zapraszani

dr Łukasz Sobiech Przedstawiciel Senatu
dr Tomasz Wojciechowski Przedstawiciel Senatu