WŁADZE

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Anna Kryszak

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

prof. dr hab. Wojciech Owczarzak
 
dr hab. Daniel Lipiński, prof. nadzw. 
dr hab. Piotr Rybacki