OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Uprzejmie informujemy, że 22 marca 2021r. o godz. 10:00 odbędzie się w trybie ONLINE publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie  nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

                                  mgr inż. Angeliki Sobczak 

Tytuł rozprawy: „Ocena wpływu adiuwantów wielofunkcyjnych na skuteczność działania herbicydów stosowanych w uprawie kukurydzy i buraka cukrowego”

Promotor: prof. UPP dr hab. Robert Idziak - Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu

Recenzenci:
prof. UP dr hab. Piotr Kraska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie          

prof. UP dr hab. Wiesław Wojciechowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                                                                              

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w publicznej obronie rozprawy doktorskiej korzystając z odnośnikaRejestracji należy dokonać najpóźniej do 18 marca 2021r.

Rozprawa doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Witosa 45. Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone na stronie Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zakładka przewody doktorskie