INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Opiekunowie Roku

dla kierunku Biotechnologia
dr inż. Karolina Jarzyniak
Katedra Biochemii i Biotechnologii
tel. 61 8487210
e-mail: karolina.jarzyniak@up.poznan.pl

Centrum Wsparcia i Rozwoju

CWR

Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku biotechnologia

W dniach 25-26 listopada w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii będzie miała miejsce ocena programowa na kierunku biotechnologia. Harmonogram wizytacji obejmuje spotkanie Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z przedstawicielami Koła Naukowego Studentów Biotechnologii "Operon" (25 listopada, godz. 11.30-12.30, sala seminaryjna Katedry Biochemii i Biotechnologii), ze studentami kierunku biotechnologia (25 listopada, godz. 12.00-13.30, sala wykładowa B Biocentrum) oraz z Samorządem Studentów (25 listopada, godz. 14.30-15.00, sala seminaryjna Katedry Biochemii i Biotechnologii). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w planowanych spotkaniach.

Programy studiów stacjonarnych II stopnia

Programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Plany i programy studiów wprowadzone od 1 października 2017r. 

Plany i programy studiów wprowadzone od 1 października 2012r. 

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021. 

Programy studiów niestacjonarnych II stopnia

Zakres egzaminu kwalifikacyjnego na II stopień studiów

Kierunek rolnictwo: gleboznawstwo, chemia rolna, produkcja roślinna, ochrona roślin
Kierunek biotechnologia: genetyka, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia przemysłowa, inżynieria genetyczna, inżynieria bioprocesowa, technologia bioprocesowa
Kierunek ochrona środowiska: ekologia i ochrona przyrody, gleboznawstwo z geochemią, meteorologia i klimatologia, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, organizacja i zarządzanie ochroną środowiska
Kierunek Inżynieria rolnicza: maszyny i ciągniki rolnicze, eksploatacja maszyn rolniczych, energetyka w eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, efektywność ekonomiczna rolniczych procesów produkcji, technika w rolnictwie precyzyjnym
Kierunek informatyka i agroinżynieria: agrotechnologie, zasady i procesy wytwarzania nowoczesnych systemów informatycznych, zarządzanie i administracja systemami bazodanowymi, zarządzanie i administracja sieciami teleinformatycznymi
Kierunek ekoenergetyka: maszyny rolnicze, ciągniki rolnicze, podstawy utrzymania maszyn, użytkowanie maszyn rolniczych, rośliny energetyczne, maszyny i urządzenia do produkcji biopaliw, efektywność systemów energetycznych, rynek paliw.