PRACE DYPLOMOWE


Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2021/2022 dla studentów I roku studiów 2 stopnia kierunków: Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 25 marca 2021
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 19 kwietnia 2021
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego Rady Programowej do 26 kwietnia 2021
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów do 10 maja 2021
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). (Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie)
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA do 30 czerwca 2022, ale nie później niż 2 tyg. przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego 
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie (Przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego)
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych: 1 czerwca – 30 września 2022


Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2021/2022 dla studentów I roku studiów 2 stopnia kierunków: Biotechnologia, Rolnictwo, Ochrona środowiska

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 kwietnia 2021
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 11 czerwca 2021
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego Rady Programowej do 25 czerwca 2021
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów do 5 lipca 2021
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). (Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie)
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA do 30 czerwca 2022 ale nie później niż 2 tyg. przed planowanym terminem obrony 
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie (Przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej)
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych: 1 czerwca – 30 września 2022


Terminarz dyplomowania* w roku akademickim 2021/2022 kierunków BIOTECHNOLOGIA, ARCHITEKURA KRAJOBRAZU, ROLNICTWO, OGRODNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych. do 27 listopada 2020
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie. do 29 stycznia 2021
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. do 19 lutego 2021
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów. do 12 marca 2021
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Przed złożeniem pracy w dziekanacie
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA. do 17 grudnia 2021
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie. do 2 stycznia 2022
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. w terminie: 31 stycznia-11 lutego 2022

* Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.
 


Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2020/2021 stopień 2

w roku akademickim 2019/2020 kierunków: Biotechnologia, Rolnictwo, Ochrona środowiska
 

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 kwietnia 2020
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 12 czerwca 2020
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPBT do 26 czerwca 2020
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów do 3 lipca 2020
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). (Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie)
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA do 30 czerwca 2021
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie (Przed planowanym terminem pracy dyplomowej)
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych: 1 czerwca – 30 września 2021


Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2020/2021 stopień 2

w roku akademickim 2020/2021 kierunków: Informatyka stosowana, Inżynieria rolnicza, Ekoenergetyka
 

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 13 marca 2020
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 8 kwietnia 2020
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS do 30 kwietnia 2020
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów do 22 maja 2020
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). do 30 czerwca 2021
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA do 30 czerwca 2021
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie do 30 czerwca 2021
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych: 30 lipaca 2021


 

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2020/2021

dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2019/2020, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 29 listopada 2019
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 31 stycznia 2020
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 21 lutego 2020
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana  do 13 marca 2020
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 18 grudnia 2020
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 1 lutego do 12 lutego 2021
 

Procedura złożenia pracy inżynierskiej i dopuszczenia do Egzaminu Dyplomowego Inżynierskiego

Złożenie pracy magisterskiej