Wydziałowa Komisja Wyborcza

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej (2016-2020)
       

  • przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych
Prof. dr hab. Wojciech Mueller–przewodniczący
Dr hab. Ryszard Walkowiak , prof. nadzw.–vice przewodniczący
  • przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
Dr Arkadiusz Swędrzyński
Dr Łukasz Wolko
Dr Piotr Gajewski
  • przedstawiciele  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Dr Ewa Koźlecka-sekretarz
Stanisław Maźwa
  • przedstawiciele samorządu studenckiego:
Katarzyna Mikołajczak
Juliusz Pijacki
  • przedstawiciel samorządu doktorantów:
mgr inż. Natalia Tatuśko
  • przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie
dr Barbara Golińska-NSZZ „Solidarność”
mgr Paweł Rybczyński-ZNP
 

Wybory uzupełniające do Senatu

Wybory uzupełniające do Senatu przedstawiciela Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii z grupy nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Kandydaci

Kandydaci na przedstawiciela do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Jan Bocianowski

Witold Grzebisz

Idzi Siatkowski

Wyniki wyborów

W wyniku wyborów uzupełniających na przedstawiciela do Senatu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego wybrany został:

prof. dr hab. Witold Grzebisz