Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 38/42 (parter)

60-625 Poznań

Telefon:

+48 61 8487790

+48 61 8487788

Fax: +48 61 8487787

witegr@up.poznan.pl

Resources