KOMISJE WYDZIAŁOWE

KOMISJE WYDZIAŁOWE (kadencja 2016-2020)
  

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 
Członkowie:
prof. dr hab. Anita Dobek 
dr hab. Jarosław Potarzycki 
dr hab. Michał Jasiński 
dr hab. Ireneusz Kowalik 
dr Bartłomiej Glina 
dr Łukasz Sobiech 
mgr Maria Turska 
student Arkadiusz Chęciński

Komisja ds. Kadr Naukowych

Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Kozłowska 
Członkowie:
prof. dr hab. Witold Grzebisz 
prof. dr hab. Leszek Piechnik 
dr hab. Zbigniew Kaczmarek 
dr hab. Krzysztof Pudełko 
dr hab. Marek Selwet 
dr Agnieszka Tomkowiak 
mgr Helena Jankowska 
Przedstaw. ZNP prof. dr hab. Hubert Waligóra 
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

Komisja ds. Nauki

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Przybył 
Członkowie:
prof. dr hab. Jean Bernard Diatta 
dr hab. Piotr Szulc 
dr hab. Jan Bocianowski 
dr hab. Alicja Niewiadomska 
dr Agnieszka Faligowska 
dr Piotr Gajewski 
mgr inż. Elżbieta Piechnik 
Prodziekan prof. dr hab. Wojciech Owczarzak

Komisja ds. Studiów

Przewodniczący: dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka 
Członkowie: 
prof. dr hab. Irena Małecka-Jankowiak 
prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk 
prof. dr hab. Jan Kryszak 
dr hab. Daniel Lipiński
prof. nadzw. dr hab. Karol Durczak 
dr Zuzanna Sawinska 
dr Waldemar Zielewicz 
dr Katarzyna Głuchowska 
studentka Magdalena Kubiak

Komisja Oceniająca

Przewodniczący: prof. dr hab. Hubert Waligóra 
Członkowie: 
prof. dr hab. Iwona Mejza 
dr hab. Zbigniew Dworecki, prof. nadzw. 
dr hab. Joanna Zeyland 
dr hab. Witold Szczepaniak 
dr Danuta Kurasiak-Popowska 
dr Sebastian Kujawa Przedstaw. ZNP dr hab. Renata Gaj 
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

Komisja ds. Nagród dla nauczycieli akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Idzi Siatkowski 
Członkowie: 
prof. dr hab. Jan Kryszak 
dr hab. Katarzyna Nuc 
dr hab. Monika Jakubus 
dr hab. Katarzyna Panasiewicz 
dr hab. Waldemar Spychalski 
dr hab. Krzysztof Koszela 
dr Anna Budka 
Przedstaw. ZNP dr hab. Piotr Szulc 
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

Komisja ds. Nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Kryszak 
Członkowie: 
dr Maria Biber 
mgr Helena Jankowska 
dr Katarzyna Głuchowska 
dr Andrzej Przybylak 
mgr inż. Lucyna Danielewicz 
mgr inż. Jagoda Strzelińska 
Marek Kwiatkowski 
Przedstaw. ZNP mgr inż. Elżbieta Piechnik 
Przedst. NSZZ„Solidarność” mgr inż. Iwona Jarczykowska

Komisja ds. Awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Kryszak 
Członkowie: 
dr Maria Biber 
mgr Helena Jankowska 
mgr inż. Elżbieta Piechnik 
dr Katarzyna Głuchowska 
mgr inż. Lucyna Danielewicz 
Przedstaw. ZNP mgr inż. Paweł Rybczyński 
Przedst. NSZZ„Solidarność” mgr inż. Maria Turska

Komisja ds. Stypendiów doktoranckich

Przewodniczący: dr hab. Monika Jakubus 
Członkowie: 
prof. dr hab. Hanna Sulewska 
prof. dr hab. Leszek Piechnik 
dr hab. Małgorzata Graczyk 
Przedstawiciel doktorantów mgr inż. Agnieszka Andrzejewska

Komisja stypendialna

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk 
Członkowie: 
studentka Agata Graczyk 
studentka Magdalena Kubiak 
student Dawid Zborowski 
student Arkadiusz Chęciński 
pracownik Sekcji Socjalno-Bytowej Studentów

Komisja ds. pomocy materialnej dla doktorantów

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
Członkowie: 
prof. dr hab. Leszek Piechnik 
dr hab. Monika Jakubus 
dr hab. Joanna Zeyland 
mgr inż. Donata Kosicka-Dziechciarek
mgr inż. Agnieszka Andrzejewska 
mgr inż. Tomasz Sakowicz 
mgr inż. Maciej Murawski

Komisja ds. projektu RID

Wydziałowa Komisja ds. realizacji projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”

Przewodniczący komisji: dr inż. Bartłomiej Glina (KGiOG)
Członkowie:
Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta (KChRiBŚ)
Dr hab. Michał Kwiatek (KGiHR)
Dr hab. Justyna Starzyk (KMOiŚ)
Dr hab. Bogna Zawieja (KMMiS)
Dr inż. Agnieszka Nowak-Terpiłowska (KBiB)
Dr inż. Wojciech Czekała (IIB)
Dr inż. Łukasz Sobiech (KA)