INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku biotechnologia

W dniach 25-26 listopada w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii będzie miała miejsce ocena programowa na kierunku biotechnologia. Harmonogram wizytacji obejmuje spotkanie Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z nauczycielami prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku 25 listopada o godz. 12.30-13.30 (sala wykładowa A Biocentrum). Wszystkich nauczycieli zapraszamy do aktywnego udziału w planowanym spotkaniu.