Blogi

Wirtualne Drzwi Otwarte na UPP

Polski

Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, zarządzanie danymi i sztuczną inteligencją w celu usprawnienia procesów produkcyjnych - to nasza przyszłość. Mieszkańcy będą potrzebowali inteligentnie zaprojektowanych miast, dostępu do zdrowego jedzenia oraz umiejętnego korzystania z zasobów naturalnych, które są źródłem dobrostanu psychicznego. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdziesz kierunki przygotowujące do zawodów przyszłości!

Wybrano nowy Zarząd Koła Naukowego Architektury Krajobrazu na rok akademicki 2020/2021

Niezdefiniowany

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła Naukowego Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (KNAK UPP).
Na zebraniu dokonano wyboru nowego Zarządu KNAK na rok akademicki 2020/2021:

1) Prezesem KNAK została Weronika Falkowska (AK II)

2) Wiceprezesem KNAK została inż.arch.kraj. Agata Walczak

3) Skarbnikiem KNAK została Weronika Czeska (AK II)

4) Sekretarzem KNAK została Karolina Buczyńska (AK III)

!Uwaga nowy termin! OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2021r. o godz. 10:30 odbędzie się w trybie ONLINE publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie  nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

                                  mgr inż. Karola Kotnisa 

Tytuł rozprawy: „Ocena plonotwórczej wartości azotu z pofermentu w uprawie rzepaku ozimego (Brassica napus L.)”

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

 Uprzejmie informujemy, że 22 stycznia 2021r. o godz. 11:30 odbędzie się w trybie ONLINE publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie  nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

                                  mgr inż. Anny Przybylskiej-Balcerek 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 21 lipca 2020 roku o godzinie 10:30 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52 dbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Agnieszki Malinowskiej
na temat:
"Ocena wpływu dolistnego traktowania wybranymi preparatami i nawozami na wzrost i zawartość makro- i mikroskładników w lisciach podkładki M.9 oraz okulantów jabłoni w szkółce"

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 (sala A+B) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Natalii Ryczek
na temat:
"Modyfikacje genomu świni na potrzeby ksenotransplantacji z zastosowaniem konstrukcji genetycznych przygotowanych w technologii CRISPR/Cas9"

OGŁOSZENIE

Polski

W związku z pandemią Covid 19, w przypadku planowanej wizyty w dziekanacie, uprzejmie prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną lub mailową, dotyczącą celu tej wizyty.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godzinie 9:00 w BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 (sala A) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Dominiki Anny Radzikowskiej
na temat:
"Ocena wartości biologicznej i rolniczej oraz odporności na stresy abiotyczny i biotyczny wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 50 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Marcina Piotra Herkowiaka
na temat:
"Badania i modelowanie ciepła spalania biopaliw stałych"

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Polski

Szanowni Państwo – Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii,

W związku z Zarządzeniem nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Pani Dziekan prof. dr hab. Anna Kryszak uprzejmie informuje, że sprawy wymagające kontaktu z pracownikami Dziekanatu do dnia 25 marca br. będą załatwiane wyłącznie drogą elektroniczną:

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 9:00 sali seminaryjnej Katedry Agronomii (sala 3.45) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Stanisława Ryszarda Świtka
na temat:
"Ocena działań mających na celu zwiększenie bioróżnorodności i poziomu usług ekosystemowych w polskim rolnictwie"

PROJEKT SYStem (Share Your Soils) - RUSZA REKRUTACJA

Polski

Ogłaszamy otwarcie rekrutacji na warsztaty organizowane w ramach projektu SYStem (Project No 2019-1-PL01-KA203-065101 Strategic Partnerships for higher education (KA203) of Erasmus+ programme of the European Union). Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej projketu: shareyoursoils. Warsztaty odbędą się w dniach 5-10 lipca 2020 w Lubljanie (Słowenia). Koszty uczestnictwa (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie) w całości pokryte zostaną ze środków projektu.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 09:30 sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (BIOCENTRUM, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Artura Marka Głowackiego
na temat:
"Formy fosforu oraz właściwości mikrobiologiczne gleb tworzących się z gruntów pogórniczych"

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Polski

W dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 sali seminaryjnej w Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71 F odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż. Radosława Stanisława Pogłodzińskiego
na temat:
"Ocena metod stosowania magnezu w uprawie buraka cukrowego na tle wzrastających poziomów nawożenia azotem"

Strony

Subskrybuj RSS - blogi